Iz pravca Zagreba Krenite prema Rijeci i na kraju autoputa slijedite putokaze za Krk. Kada predjete Krcki most uputite se prema Malinskoj.