Položaj Vantačića

Vantačići se nalaze na Krku, najvećem i najzelenijem otoku na Jadranu, koji je poznat po svojoj bogatoj kultuknoj baštini kao i umjerenoj, gotovo kontinentalnoj klimi.

 

Položaj Vantačića