Telefoni: 01/3777-159
  01/3777-240
  01/3701-976
Telefax: 01/3777-159
  01/3777-240
  01/3701-976
Mobitel 098/206-964Trgovačko tehnički centar d.o.o.
za trgovinu i usluge,
Ilica 158,
10000 Zagreb,Hrvatska


MB: 0205753

Telefonski brojevi